Bestellen? / Place an order

For English, scroll down the page to read the instructions for ordering patterns.

Alle borduurpatronen getoond op de website zijn los te koop. De patronen per post worden geleverd op A5 formaat – 120 grams papier. Met op het patroon een kleurenafbeelding van +/- 4 x 4 cm.

De prijs van 1 patroon is €0,80 (exclusief eventuele verzendkosten)

Wijze van bestellen:

Bestellen van borduurpatronen is niet moeilijk. Schrijf het nummer van de kaart op, deze staat onder de kaart genoteerd, bijvoorbeeld KC001. Noteer alle nummers van alle borduurpatronen die u wilt bestellen.

Zoek daarna contact met KarinsCreations, via de contact – knop bovenin de website (menubalk). U stuurt op deze wijze een email.

Stuur een mail met de patronen die u wilt bestellen, en laat daarin weten hoe u de patronen wilt ontvangen. Dit kan via pdf (email), of via briefpost.

Wilt u het via briefpost ontvangen? Geen probleem, dan graag ook uw adres vermelden!

Bij het verzenden via de post komen er nog verzendkosten bij. (Nederland of buitenland) Bij email zijn er uiteraard geen verzendkosten. Verzenden via de post is op eigen risico.

Wanneer uw bestelling via de email is ontvangen, krijgt u van ons de gegevens hoe u de bestelling kunt betalen.

Belangrijk:

Elke 10e patroon is gratis.

Voorbeeld 1: Bestelt u 10 patronen, betaalt u er maar 9. (1 gratis)

Voorbeeld 2: Bij een bestelling van 35 patronen, betaalt u er maar 32. (3 gratis)

Daarnaast kunnen bestellingen per post geannuleerd worden, als ze nog NIET zijn verzonden. Daarna is het helaas niet meer mogelijk om bestellingen te annuleren of te retourneren.

For English Visitors:

All embroidery patterns on this website are sold seperately. The patterns will be delivered on A5 size, 120 grams paper and with a color image of +/- 4 x 4 cm.

The price of 1 pattern is €0,80 each. (all prices are exclusive shipping costs.)

Ordering Guide:

Ordering patterns isn’t so difficult. Write down the number of each card/ pattern you want to order. For example; KC001. Don’t forget to write down all the numbers of every pattern you want to order.

Then you go to the contact – button and contact KarinsCreations, by sending us an email with your order. You will find the contact button on the homepage. Please, also mention if you want the patterns by email or by post shipping. If post shipped, please leave you’re adressinformation in the email!

If the patterns needs to be send by post shipping, there will be additional costs to ship the patterns. Off course there will be no costs if you ordered PDF via email. Shipping by post is at own risk.

When your order is recieved, you will get an email back with information on how to pay your order.

Important:

Every 10th pattern is free.

For example: If you order 10 patterns, you will pay for 9. (one free)

Another example: If you order 35 patterns, you will pay for 32. (3 free).

Orders can be canceled, but only if they were not sent already! You cannot return orders. Thank you.