Allernieuwste borduurkaarten

De allernieuwste borduurkaarten / patronen uitgebracht! / My newest patterns!

KC 245, KC 246, KC 247 & KC 248! Deze kaarten verschijnen niet in bladen en zijn alleen bij mij te bestellen. Bestellen kan via de contactknop bovenaan in het menu. / KC 245, KC 246, KC 247 & KC 248 ! Order your pattern by sending us an email. Use the contact button. For more information about ordering patterns, read ” place an order ”