Allernieuwste borduurkaarten

De allernieuwste borduurkaarten / patronen uitgebracht! / My newest patterns!

KC 253, KC 254, KC 255! Deze kaarten verschijnen niet in bladen en zijn alleen bij mij te bestellen. Bestellen kan via de contactknop bovenaan in het menu. / KC 253, KC 254, KC 255! Order your pattern by sending us an email. Use the contact button. For more information about ordering patterns, read ” place an order ”